Těšické búdy, sklep č. 158

Miroslav Havlík & Petr Marada

Nejstarší vinohrady a s nimi postupně i vinohradnické stavby se objevily na katastru obce Těšic (dnes části Mikulčic) na počátku 19. století. Z této doby pochází i vinohradnická búda, ve které od roku 2009 hospodaří Miroslav Havlík a Petr Marada z Lužic. Památkově cennou stavbu naštěstí nezasáhly kromě střechy, do poloviny 20. století ještě dochové, zásadní stavební úpravy. Snad právě proto se na ni v minulosti i současnosti vždy soustředila nejvíce pozornost malířů, fotografů, architektů i etnografů, jako na vzácný doklad vinohradnické architektury na jižní Moravě. Búda se sklepem postavená zčásti z pálených i nepálených cihel, tzv. kotovic, v sobě ukrývá i několik kusů kamene z nedalekého velkomoravského hradiště.

Mohutné vstupní žúdro i původní dveře vítají návštěvníky, kteří ocení i přístup obou vinařů, kteří respektují stavební, vinohradnický a vinařský odkaz svých předků. Úcta k původní stavební tradici při rekonstrukci objektu i snaha o dodržení a zachování starých vinařských postupů při tvorbě svých vín jsou hlavními charakteristickými znaky tohoto místa s nezapomenutelným geniem loci.

Kontakt

Miroslav Havlík
tel.: +420 775 662 298
miroslav.havlik@seznam.cz